SLUŽBY - icbgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

SLUŽBY


KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ, KONZULTACE A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V OBLASTECH NAŠICH PROGRAMŮ ZÁJMU:
 
Program - ROZVOJ FIREM  (firemní školení)  
                                                                                                            
Mezi nejdůležitější faktory úspěšného růstu firem patří ujasněná koncepce, strategie a schopnost účinně a flexibilně reagovat. Pro úspěšný rozvoj a expanzi společností pořádáme a zajišťujeme širokou škálu školení se zaměřením na cílení strategie vedení, inovace v oblasti managementu řízení, marketingu a produkce, vzdělávání a motivace lidských zdrojů, expanze v regionálním, zákaznickém a produktovém segmentu, efektivní hospodaření s kapitálem a vyhledávání finančních zdrojů pro další rozvoj, posilování konkurenceschopnosti na trhu.
 
 
Program - PŘÍPRAVA PRO DOTACE A GRANTY 
  
Naše praxe se opírá o zkušenosti a spolupráci s významnými experty evropského i světového formátu.  Naši projektoví manažeři mají dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti dotační politiky a procházejí neustálým vzdělávacím procesem za účasti domácích i zahraničních specialistů..
Dotace a granty přizpůsobíme Vašim potřebám - NE NAOPAK
Zajistíme příslušný servis a odbornou pomoc v průběhu realizace projektu tak, aby čerpání dotace proběhlo bez problémů a bylo v souladu s požadavky poskytovatele finanční podpory.
 
 
 
Program - ŠKOLENÍ OSOBNÍHO ROZVOJE (osobnostní školení)

Kurzy a školení k nalezení té nejlepší cesty sám k sobě s cílem posílit vlastní osobnostní hodnotu a mít dobrý pocit sám ze sebe.
Naučíme jak zvládat své emoce, jednání a chování, jak se stát zralejší, šťastnější a odolnější osobností, jak být úspěšný. Jak  pracovat na rozvoji a zvýšení sebevědomí, na uvědomování si vlastních potřeb, na poskládání si vlastních priorit a umění zvládání stresových situací.
S kladným vztahem k sebepoznání a s ohledem na individualitu k dalšímu osobnostnímu rozvoji směrem, který je pro ni důležitý a který odpovídá vlastním hodnotovým žebříčkům. 
 
 
 
Program - ZAJIŠTĚNÍ PODPŮRNÝCH MECHANISMŮ

Spolupracujeme na úrovni managementu projektu od naplánování postupu projekčního řešení s následným organizačním zabezpečením projektu, spolupráce na vybudování a vedení projektového týmu a v kontrole řízení postupu řešení projektu, včetně průběžného hodnocení. Ve spolupráci s uznávanými bankovními institucemi připravíme výhodné dofinancování Vašich projektů nebo refinancování nevýhodných úvěrů.  Zajistíme plný podpůrný servis, stejně tak veškerá pojistná zabezpečení Vašich záměrů. 
 
 
Program - UPLATNĚNÍ INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Významným faktorem úspěšného podnikání je trvalé uplatňování inovací v technologiích, výrobě, službách a v celém systému řízení.  Jako organizační jednotka pro technologické poradenství poskytujeme informace o možnostech získání a využití nových technologií.
Zabezpečujeme proces převádění technických řešení, vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností z oblasti tvorby do oblasti praktického užití. Spolupráce je založena na osobních kontaktech osvědčených dodavatelů, kteří garantují naplnění inovativních záměrů projektů v okruhu potencionálních partnerů technologického transferu.
  
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky